SIMULANE : Oyunlaştırma ve Simulasyon

SIMULANE

Deneysel Öğrenme Platformu..

SIMULANE  NEDEN VAR?

“Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.”

Konfüçyus

Günümüzde, iş başında öğrenim akılda kalıcılığı önemli derecede arttıran önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu tür eğitimlerin her ortamda uygulama olanağının çok kısıtlı olması dolayısıyla, birçok meslek dalında, gerçek ortamın benzetim yoluyla senaryolaştırıldığı simülasyonlar kullanılmaktadır. Pilotluk, doktorluk, gemi kaptanlığı gibi mesleklerin eğitimlerinde yoğunlukla yer alan simülasyonlar bunlara örnek olarak verilebilir.

 

Gerçek ortamın benzetişim yoluyla tasarlandığı ortamlar olan “simülasyon platformları”, kullanıcılara teorik kavramları uygulamaya dönüştürme imkanı vermektedirler. Etkileşimin en üst düzeyde olduğu bu platformlar yetişkin eğitiminin vazgeçilmez bir unsuru olarak günümüzde önemli bir kabul görmektedirler.

 

Yetişkin eğitimi (androgojik eğitim) konusunda günümüzün önemli isimlerinden biri olan Malcom Knowles’a göre öğrenciler/kullanıcılar;

  • Neden öğrenmek zorunda olduklarını bilmek ihtiyacını hissetmektedirler.
  • Deneysel ortamlarda çok daha iyi öğrenmektedirler.
  • Öğrenme sürecine bir problem çözme eylemi olarak yaklaşmaktadırlar.
  • Konunun gerçek hayatta bir değeri varsa çok daha iyi öğrenmektedirler. 


 

Simulane, yukarıda yetişkin eğitimi için ortaya konulan temel felsefe çerçevesinde, özellikle lojistik, tedarik zinciri ve işletme eğitiminde kullanılmak üzere “simülasyon oyunlarının” kullanıcılara sunulduğu bir deneysel öğrenme platformu olarak planlanmıştır.  Bu deneysel öğrenme platformu global olguları göz ardı etmeden Türkiye'ye özgü gerçek uygulamaları/vakaları kullanıcılarına problem çözme sürecinin tüm aşamalarını kullanarak sunmayı hedeflemektedir. Ciddi simülasyon oyunu  formatında tasarlanan ve tümü gerçek hikayelerden geliştirilen özgün senaryolarla sadece bilgi değil aynı zamanda beceri ve tutumların da geliştirmesi hedeflenmektedir. Kısa metrajlı (45 dakika) diye tabir edilen simülasyon oyunlarının  her biri farklı özgün senaryo içermektedir.

 

SİMULANE KİMLER İÇİN VAR?

Simulane  deneysel platformu, kullanımına sunduğu simülasyon oyunları ile;

 

1. Öğretim üyesi ve elemanlarına derslerinde etkin bir şekilde kullanabilecekleri ve öğrencilerinin performanslarını kolay bir şekilde takip ederek notlandırma yapabileceği,

2. Öğrencilere gerçek is uygulamalarını  problem çözme becerilerini kullanarak yönetebileceği ve aynı zamanda eğlenebileceği,

3. Özel sektöre işbaşı eğitimlerinde kullanabileceği ve çalışanlarının eğitim performanslarını etkin bir şekilde takip edebileceği,

 

etkileşimli bir ortam sunmaktadır.

 

Daha önce de belirtildiği gibi, Simulane öncelikle lojistik ve tedarik zinciri uygulamaları kapsamında kendini konumlandıracaktır. Mevcut durum itibariyle, Türkiye’de lisansüstü (2 ve 4 yıllı bölümler) lojistik eğitimi alan 5.000 öğrenci vardır. Uygulamalı öğrenme konusunda ihtiyacın en üst düzeyde olduğu bu alanda Simulane platformunun önemli bir eksikliği dolduracağı düşünülmektedir. Ancak, işletme eğitimi ile ilgili uygulamaların yapılmasıyla pazarın çok daha büyüyeceği açıktır.

 

SIMULANE  PLATFORMUNDAKİ SİMÜLASYONLAR NELER?

Simulane platformunda şu an için iki simülasyon bulunmaktadır.

  1. Northstar Simülasyonu

Simülasyon ihracat lojistiği üzerine kurgulanmış bir senaryo içermektedir. Isparta’da ihracat işi ile uğraşan bir işletmenin, papalık seçimleri için İtalyan bir şirketin çevre düzenlemesi ihalesini alıp 1 konteyner yükü (1 TEU) gülü Isparta'dan Roma'ya ulaştırmaya çalışmasını konu almaktadır. DAP (delivery at place) teslim şekli üzerine tasarlanan senaryoda, ihracatçı (oyuncu) öncelikle üç farklı ulaştırma alternatifinden birini seçmekte ve sonra da sigorta yaptırıp yaptırmama kararını vermektedir. Hedefin, en düşük maliyet ve en kısa transit süre olarak belirlendiği simülasyon sürecinde ihracatçı (oyuncu) limanda grev, otoyolda kaza, geminin makinesinde arıza gibi çeşitli problemler ile rassal olarak karşı karşıya gelmektedir. İhracatçının (oyuncu) bu problemler ile karşılaşması durumunda önüne seçenekler sunulmakta ve kendisi için hedefe ulaşmak için rasyonel kararlar vermesi beklenmektedir.

 

Simülasyon sürecinde, ihracatçı (oyuncu) google earth üzerinde rotasını takip edebilmekte ve aynı zamanda hem toplam maliyetini hem de transit süresini gözlemleyebilmektedir.

 

  1. Big Space Simülasyonu

Depo ve dağıtım merkezi yönetimi üzerine kurgulanmış bir senaryo içermektedir. Bir dağıtım merkezinin yönetimini üstlenen yönetici (oyuncu) öncelikle kendisine atanan bir bütçe ile dağıtım merkezi için jeneratör bakımının yapılması,  çalışanların periyodik eğitimlerinin yaptırılması, yangın sistemlerinin yenilenmesi bir takım yatırım kararlarını vermektedir. Yöneticiye (oyuncu) aynı zamanda, sigorta yaptırma konusunda uygulama başlamadan kararı sunulmakta ve önüne kapsamları farklı olan üç farklı tipte sigorta seçenekleri sunulmaktadır. Bir bankanın da yer aldığı simülasyonda yönetici (oyuncu) isterse elindeki parayı bankaya yatırabilmekte ve gelir elde edebilmektedir. Yöneticinin (oyuncu) bankadan kredi alabilme olasılığı da söz konusudur.

Üç yıl üzerinden kurgulanan senaryoda, süreç aylık dönemlerde ilerlemekte ve yönetici dağıtım merkezinde hırsızlık olması, yüklerin bir kısmının bozulması gibi çeşitli durumlar ile karşılaşmaktadır. Bütçesini etkin kullanma konusunda verdiği kararlara ve sigorta kapsamına göre bu durumlar dağıtım merkezi için çeşitli maliyetler ortaya çıkarmaktadır.

Simülasyonun amacı, verilen bütçeyi en iyi şekilde kullanmak ve dönem sonunda kasada en yüksek parayı bulundurabilmektedir.