BG - TEST Hazırlama Mekanizması

BG Test Mekanizması, test, anket yapmak için hazırlanmış esnek “test hazırlama  mekanizma” sıdır.

http://beklegeliyorum.com/SurveyTest/List

Test ya da anket, soru listesinin istediğiniz ardışık sırayla bağlanmasına ve sonuçları farklı kombinasyonlarla alınmasına olanak verecek şekilde hazırlanır.

Çoktan seçmeli, gruplamalı vb hemen her türde test için uygundur.

- Hedef Pazar: Kendi anket ve test sistemini oluşturmak isteyen kurumlar ve kişilerdir.

  • Kurumun kendi web sistemine uyarlanarak kullanılabilir.
  • BG Test sistemi içinde bir kullanıcı açarak kullanılabilir.
  • BG Test Ekibi’nden yardım alarak kurum adına sistem yaratılması hizmeti alınabilir.

Test Hazırlama Süreci kısaca şöyledir :

Kullanıcı paneli ve tüm testlerin listesi :

Soruların sıralaması, aşağıda görüldüğü gibi, çok kolay bir kullanımla akış şeması şeklinde yapılabilir. Yanıta göre, sıradaki istenen soruya geçilebilmesi sağlanır. 

Soruların sıralaması, aşağıda görüldüğü gibi de yapılabilir. Bu yukarıdaki akışa yansıyacaktır.

Nitelikler, bu şablonla düzenlenebilir.