KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ( ERP ) Uygulamaları :

KOBİ ler ve daha büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış,

tüm süreçlerin dijitalleşmesini sağlayan çözümler için

danışmanlık, kurulum ve teknik destek hizmetlerini içerir.

https://www.sap.com/turkey/products/business-one.html