IBM ORTABOY SİSTEMLER YAZILIM ( AS/400 )

As400 yazılım , system yazılımı ve donanım hizmeti

Türkiye’de 1990’dan beri kurulu bir çok AS/400 / system i / iseries / IBM i  sisteminde projeler geliştirmiş, deneyimli bir kadro ile hizmet verilmektedir. 

Üretim, Satış, Lojistik konularında pek çok farklı büyük ölçekli firmaya hizmet verilmiş ve hala da verilmektedir.

Muhasebe, ilaç üretim, otomotiv üretim, perakende sektörü satış, lojistik gibi bir çok konuda anahtar teslim proje hazırlanmıştır.

  • Proje bazlı anahtar teslim yazılım,
  • Yarı veya tam zamanlı yazılım uzmanı çalıştırma,
  • Yazılım ve system işletim eğitimi,
  • Mevcut çalışan yazılımlarda sorun çözme,
  • System Upgrade,

RPG/400 , ILE/RPG, SQL/RPG,  CL/400, Query, OS/400 veri tabanı, file ile işlemler.

Diğer sistemler ve işletim sistemleri ile ilişkiler.

 Java ve XML ile işlemler.

 IBM system duyuru :    https://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/index.html

Örnek bir RPG kodunun bir parçası :

 

                   fGNLISY01L if   e           k disk                                                                        

   6500      fYIKSHK01L if   e           k disk                                                                                                       11/02/06

   6700      fYIKIRB01L if   e           k disk                                                                                                                                                                        08/05/06

   6900      fYIKFTB01L if   e           k disk                                                                                     08/05/06

   7100      FYIKKSBGR  O    E             PRINTER  usropn                                                                   03/02/05

   7200      F                                      OFLIND(*IN98)                                                                        03/02/05

   7300       *-------------------------------------------------------                                                             11/01/05

   7400       * Program status data structure...                                                                            05/02/05

   7500      D                SDS                                                                                                               11/01/05

   7600      D Pgm                     1     10                                                                                             05/02/05

   7700      D Userid                254    263                                                                                        05/02/05

   7800      D Bndpgm                334    343                                                                                    05/02/05

   7900      D Module                        10                                                                                           05/02/05

   8000       *                                                                                                                                      05/02/05

   8100      Dgnldtaara        DS                                                                                                       05/02/05

   8200      Dsrkkod                   1      2  0                                                                                        05/02/05

   8300      Dsrkad                    3     12                                                                                           05/02/05

   8400      Dsrkdtaara                1   1024                                                                                     05/02/05

   8500       *-------------------------------------------------------                                                          11/01/05

   8600      Dprm              DS                                                                                                         11/01/05

   8700      D  MSG                    1      7                                                                                        11/01/05

   8800      D  MSGDTA                 8    519                                                                                    11/01/05

   8900       *-------------------------------------------------------                                                         31/01/05

   9000       * Arrays for SqlStrings                                                                                              31/01/05

   9100      DASql01           s             60    dim(2) ctdata perrcd(1)                                              08/02/06

   9200      DASql02           s             35    dim(1) ctdata perrcd(1)                                              03/02/05

   9300      DASql02f          s             35    dim(1) ctdata perrcd(1)                                              03/02/05

   9400      DASql03           s             35    dim(1) ctdata perrcd(1)                                              03/02/05

   9500      DASql03f          s             35    dim(1) ctdata perrcd(1)                            

   * Kullanıcının işyeri kodları alınır.                                                                           

  21400      c     ky_KLA        Chain     GNLKLAPR                           99                                        07/02/06

  21500      c                   if        *in99=*off                                                                                 07/02/06

  21600      c                   move      KLAISBRM1     w_isbrm1                                                       07/02/06

  21700      c                   move      KLAISBRM2     w_isbrm2                                                       07/02/06

  21800      c                   move      KLAISBRM3     w_isbrm3                                                       07/02/06

  21900      c                   move      KLAISBRM4     w_isbrm4                                                       07/02/06

  22000      c                   move      KLAISBRM5     w_isbrm5                                                       07/02/06

  22100      c                   move      KLAISBRM6     w_isbrm6                                                       07/02/06

  22200      c                   else                                                                                                        23/02/06

  22300      c                   exsr      SREND                                                                                      23/02/06

  22400      c                   endif                                                                                                    07/02/06

  22500       *                                                                                                                               07/02/06

  22600      c                   move      *date         xToday_eur                                                     03/12/05

  22700       *                                                                                                                              28/03/05

  22800 B0   C                   DO                                                                                                    12/03/05

  22900       *  Başka program tarafından çağrılmış ise, O gelen parametrelere göre                                     05/03/05

  23000       * seçim yapılır..                                                                                                       05/03/05

  23100      c                   If        *in78 = *on                                                                              05/03/05

  23200      c                   z-add     pgSipyl       Fb_Sipyl                                                               05/03/05

  23300      c                   z-add     pgSipyl       Fs_Sipyl                                                                 05/03/05

  23400      c                   z-add     pgSipno       Fb_Sipno                                                             05/03/05

  23500      c                   z-add     pgSipno       Fs_Sipno                                                           05/03/05

  23600      c                   z-add     pgSipyl       e2_SIPYL                                                              12/03/05

  23700      c                   z-add     pgSipno       e2_Sipno                                                       12/03/05

  23800      c                   Endif                                                                                                  05/03/05

  23900                                                                                                                                     11/01/05

  24000       * Filtre ekrani                                                                                                       11/01/05

  24100      c                   Setoff                                       88                                                     22/04/05

  24200 b2   c  n78              Dow       *in08 = *on                                                                  05/03/05

  24300      c                   Seton                                        88                                                     11/01/05

  24400      c   80              exsr      msgsr                                                                                  11/01/05

  24500      C                   EXFMT     SCRNFLT                                                                         11/01/05

  24600      c   03              exsr      srend                                                                                11/01/05

  24700      c   12              Iter                                                                                                   28/03/05

  24800      c   80              exsr      msgclr                                                                               11/01/05

  24900       * yetki kontrolu                                                                                                    28/03/05

  25000      c**                   if        fb_sbkd <> 0                                                                        13/02/06

  25100      c**     *like         Define    SFBDPKD       w_dpkd0                                                      13/02/06

  25200      c**                   z-add     *zeros        w_dpkd0                                                      13/02/06

  25300      c**     ky_SBYs       Chain     YIKSBYPR                           99                                      13/02/06

 

 

32000       * Filtre ekranindan karsilastirma                                                                         03/02/05

  32100      c                   If        *in88=*on                                                                    12/03/05

  32200      c                   Exsr      Sflt                                                                         03/02/05

  32300      c                   else                                                                                   29/12/05

  32400      c                   Exsr      SrKayitSec                                                                   29/12/05

  32500      c                   Endif                                                                                  05/02/05

  32600       * ------------------------------                                                                          02/12/05

  32700      C/EXEC SQL                                                                                                 02/12/05

  32800      C+ WHENEVER SQLERROR GOTO endSrdol1                                                                        02/12/05

  32900      C/END-EXEC                                                                                                 02/12/05

  33000       * ------------------------------                                                                          02/12/05

  33100       * ------------------------------                                                                          03/02/05

  33200       * Prepare the SQL statement                                                                               03/02/05

  33300      C/EXEC SQL                                                                                                 03/02/05

  33400      C+ PREPARE P1 FROM :SqlSTRING                                                                              03/02/05

  33500      C/END-EXEC                                                                                                 03/02/05

  33600       * ------------------------------                                                                          03/02/05

  33700       * Declare the serial cursor                                                                               03/02/05

  33800      C/EXEC SQL                                                                                                 03/02/05

  33900      C+ DECLARE H1 CURSOR FOR P1                                                                                03/02/05

  34000      C/END-EXEC                                                                                                 03/02/05

  34100       * ------------------------------                                                                          03/02/05

  34200       * Open the cursor...                                                                                      03/02/05

  34300      C/EXEC SQL                                                                                                 03/02/05

  34400      C+ OPEN H1                                                                                                 03/02/05

  34500      C/END-EXEC                                                                                                 03/02/05

  34600       * ------------------------------                                                                          03/02/05

  34700       * Read thru file until EOF                                                                                03/02/05

  34800 b0   c                   Dow       1=1                                                                          03/02/05

  34900       * Fetch into                                                                                              03/02/05

  35000      C/EXEC SQL                                                                                                 03/02/05

  35100      C+ FETCH NEXT FROM H1 INTO :YikksbpDs, :YikksepDs                                                          08/02/06

  35200      C/END-EXEC