e-DÖNÜŞÜM Hizmetleri ( TÜRKKEP )

ilgili web sitesi : www.turkkep.com.tr/bayi/idebilisim 

e-Bilişim ( BTK ) :

Bilişim Teknolojileri Kurumu ( BTK ) nun düzenlemeleri ve kontrolünde KEP ( kayıtlı elektronik posta ) ve e-imza alt yapısını kullanan katma değerli yazılımlar.

KEP, merasim gerektirmeyen her türlü yazışma ve belge paylaşımlarını noter ve iadeli taahhütlü posta statüsünde yasal geçerli yapabilen güvenli elektronik postadır.

e-Maliye Çözümleri ( GİB ) :

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) nın düzenlemeleri ve kontrolünde elektronik belge uygulamaları . e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye vb.

e-Dönüşüm Hizmetleri başlıklar halinde şöyle gösterilebilir :